POKYNY

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

MIKULÁŠSKE PRETEKY 2011

1. kolo Zimnej ligy OB Západ 2011/12

Klasifikácia pretekov: otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte s určeným poradím KS + viď prekvapenie

Tech. zabezpečenie: ŠK VAZKA Bratislava - www.vba.sk

Dátum konania: 3. december 2011 (sobota)

Centrum pretekov: Zlaté Piesky, Hotel Flóra, Bratislava

Kategórie: M-10, W-10, M-14, W-14, M-18, W-18, M 19-, W 19-, M 45-, W 45-
Open – orientačne ľahká trať, vhodná pre staršie deti bez doprovodu a dospelých začiatočníkov
RD - dieťa s doprovodom
Detská – pre najmenších obrázková trať v centre pretekov
Nedochádza k zlúčeniu žiadnych kategórii.

Prihlášky: do 1. 12. 2011 do polnoci prostredníctvom online formuláru. Dohlášky po termíne a pri prezentácii podľa možností usporiadateľa

Štartovné:
detská obrázková trať dobrovoľné
OPEN, RD 1,- €
M/W -10, -14 2,- €
ostatné kategórie 3,- €
Štartovné sa uhrádza na prezentácii.

Opis terénu: parkový s rekreačnou zástavbou

Mapa: Pozor zmena mierky! Zlaté piesky XI, mierka 1:3000, E=1m, stav november 2011, formát A4, autor: P. Mlynárik, nie je vodovzdorne upravená
Pre detskú trať je použitá mapa Mikulášske piesky, mierka 1:1000, e=1m, stav november 2011, formát A5, autor: P. Mlynárik, nie je vodovzdorne upravená

Dĺžky tratí a opisy KS: Opisy kontrolných stanovísk budú k dispozícii na zhromaždisku vo forme piktogramov, zároveň aj slovný popis všetkých kontrolných stanovísk pre kategórie M-10, W-10, RD, M-14, W-14, OPEN
V prípade záujmu si môžete opisy vytlačiť aj doma:
Kategória Počet
kontrol
Vzdušná
vzdialenosť
Prevýšenie Mlynko-Mikulášska
pikoška
M-10, W-10, RD   piktogramy, slovný opis 11 1,1 km 0 m nie
M-14, W-14, OPEN   piktogramy, slovný opis 12 1,3 km 0 m nie
W-18, W 45-   piktogramy 11+6 1,2+1,1 km 0 m áno
W 19-, M-18, M 45-   piktogramy 14+7 2,1+0,8 km 0 m áno
M 19-   piktogramy 18+7 2,3+1,3 km 0 m áno

Prekvapenie: *** Mlynko-Mikulášska pikoška vo vybraných kategóriách - pamäťák:
Pretekári v kategóriách M-18, W-18, M 19-, W 19-, M 45-, W 45- po odbehnutí prvého úseku na poslednej kontrole v mape odovzdajú svoju mapu pre prvý úsek. V priestore tejto kontroly sa bude pre každú kategóriu nachádzať niekoľko (rovnakých) zorientovaných máp so zvyšnými kontrolami spolu s rozhodcom dohliadajúcim na regulérnosť pretekov. Ďalej pretekár pokračuje podľa svojho uváženia. Môže si zapamätať jednu kntrolu a po jej orazení sa vrátiť k mapám, ale môže si zapamätať aj všetky naraz. Kontroly môže zbierať v ľubovoľnom poradí. Na zberku sa beží tiež podľa tejto mapy.

Dôležité upozornenie: Na malom kúsku trate na lúke východne od hotela Flóra sa pretekári môžu stretnúť s malými pretekármi Detskej obrázkovej trate. Prosíme všetkých o ohľaduplnosť a zvýšenú pozornosť v tomto priestore.

Vzdialenosti:
parkovisko - centrum 50 m
centrum - cieľ 0 m
centrum - štart1 (modro-biele fáborky) 200 m
centrum - štart2 detskej trate (čierne šípky) 200 m

Prezentácia Zimnej ligy: 3.12.2011 9:00 – 10:00 hod. v centre pretekov

Prezentácia RD a OPEN: 3.12.2011 9:00 – 12:00 hod. v centre pretekov

Prezentácia a štart Detskej trate: 3.12.2011 10:00 – 13:00 hod. v centre pretekov


Štart 00 Zimnej ligy: 11:00 hod

Spôsob štartovania: Kategórie M-10, W-10, M-14, W-14, M-18, W-18, M 19-, W 19-, M 45-, W 45- štartujú v ľubovoľnom čase v dvoch koridoroch v minútových intervaloch.
Kategórie OPEN a RD budú štartovať v minútových intervaloch v určenom štartovom čase.
Pretekári na Detskej trati štartujú v ľubovoľnom štartovom čase.

Mikulášsky bonbónik: V blízkosti centra bude pripravený tzv. CINTORÍN KONTROL. Možnosť vyskúšať si a pomerať si sily bude od 9:30 až do vyhlásenia výsledkov.

Spôsob razenia: elektronický SportIdent; zapožičanie čipu: 2 € , v prípade poškodenia alebo nevrátenia: 30 €
Pre kategórie OPEN, RD a Detskú trať papierové preukazy

Predpokladané časy víťazov: podľa Pravidiel SZOŠ

Občerstvenie: čaj v cieli a v centre možnosť občerstvenia v hoteli Flóra (jedlo aj pitie)

WC a šatne:Sú k dispozícii v hoteli Flóra. Za odložené veci neručíme.

Vyhlásenie výsledkov: cca 14:00; v kat. Deti, M-10, W-10, M-14, W-14, OPEN a RD budú vyhlásení a drobné vecné ceny získajú prví traja pretekári, v ostatných kategóriách len víťazi
Detská trať sa nebude vyhodnocovať podľa umiestnenia. Každý súťažiaci dostane v cieli mikulášsky balíček. Dosiahnuté časy budú zverejnené vo výsledkoch.

Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov : Rastislav Malátek
Hlavný rozhodca : Matúš Trnovec
Stavba tratí: Peter Mlynárik

Preteká sa podľa platných Pravidiel SZOŠ

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

Rastislav Malátek
 riaditeľ pretekov
 Matúš Trnovec
hlavný rozhodca

Športový klub VAZKA Bratislava, www.vba.sk