PROPOZÍCIE

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

MIKULÁŠSKE PRETEKY 2011

1. kolo Zimnej ligy OB Západ 2011/12

Klasifikácia pretekov: otvorené, denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu v šprinte s určeným poradím KS + viď prekvapenie

Tech. zabezpečenie: ŠK VAZKA Bratislava - www.vba.sk

Dátum konania: 3. december 2011 (sobota)

Kategórie: M,W-10, M,W-14, M,W-18, M,W 19-, M,W 45-
Open – orientačne ľahká trať, vhodná pre staršie deti bez doprovodu a dospelých začiatočníkov
RD - rodič s dieťaťom
Detská – pre najmenších obrázková trať v centre pretekov

Spôsob razenia: elektronický SportIdent; zapožičanie čipu: 2 € , v prípade poškodenia alebo nevrátenia: 30 €
Pre kategórie OPEN a RD papierové preukazy

Predpokladané časy víťazov: podľa Pravidiel SZOŠ

Prihlášky: do 1. 12. 2011 do polnoci prostredníctvom online formuláru. Dohlášky po termíne a pri prezentácii podľa možností usporiadateľa

Štartovné:
detská obrázková trať dobrovoľné
OPEN, RD 1,- €
M/W -10, -14 2,- €
ostatné kategórie 3,- €

Centrum pretekov: Zlaté Piesky, Hotel Flóra, Bratislava

Prezentácia: 3.12.2011 9:00 – 10:00 hod. v centre pretekov

Vzdialenosti: parkovisko - centrum 100 m
centrum - cieľ 100 m
centrum - štart do 100 m

Opis terénu: parkový s rekreačnou zástavbou

Mapa: Zlaté piesky XI, mierka 1:4000, E=1m, stav november 2011, formát A4, autor: P. Mlynárik, nie je vodovzdorne upravená

Prekvapenie: už tradičná Mlynko-Mikulášska pikoška vo vybraných kategóriách (budú uvedené v pokynoch) – tentokrát „pamäťák“

Štart 00: 11:00 hod

Občerstvenie: čaj v cieli a v centre možnosť občerstvenia v hoteli Flóra (jedlo aj pitie)

Vyhlásenie výsledkov: cca 13:00; v kat. Deti, MW -10, -14, OPEN a RD budú vyhlásení a drobné vecné ceny získajú prví traja, v ostatných kat. len víťazi

Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov : Rastislav Malátek
Hlavný rozhodca : Matúš Trnovec
Stavba tratí: Peter Mlynárik

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

Rastislav Malátek
 riaditeľ pretekov
 Matúš Trnovec
hlavný rozhodca

Športový klub VAZKA Bratislava, www.vba.sk